آلفاباکس


همان که می‌گویید.

بسم‌الله...

سلام!

+

راتس‌ش را بخواهید خیلی سخت است که بخواهید مدام خودتان را به آدم‌ها اثبات کنید؛

خیلی انرژی می‌گیرد.

من ازش گذشته‌ام.
شما مجازید که هر فکری می‌خواهید بکنید از این به بعد.

فقط این قدر اعصاب‌خردکن نباشید..


منبع این نوشته : منبع